PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO NGÀNH ĐIỆN – HTV9

Điện Quang tham gia chương trình định hướng phát triển bền vững với chủ đề là Áp Dụng Công Nghệ 4.0 vào ngành Điện.

Đại diện của Điện Quang gồm có: Ông Phạm Lê Minh – Giám Đốc Điều Hành Khối IoT, Anh Võ Hoàng Ân – Trưởng Phòng Vận Hành Dịch Vụ Khối IoT.

Với thế mạnh của Điện Quang là thiết bị điện, và sự thấu hiểu nhu cầu và những mối quan tâm của người tiêu dùng Việt, Điện Quang đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo dấu ấn bứt phá trong ngành công nghiệp tiêu dùng bằng việc ra mắt các giải pháp công nghệ 4.0: Giải pháp Điện Quang Apollo, Giải pháp DQSmart và Ứng dụng HomeCare.

Nguồn: HTV9