Ký kết hợp đồng đối tác thương mại giữa DQSmart và công ty TNHH thương mại và dịch vụ E-SMART LIFE

Sáng ngày 07/03/2019, tại Văn phòng công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng đối tác thương mại giữa DQSmart và công ty TNHH thương mại và dịch vụ E-SMART LIFE.

Làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống. Với cam kết mang lại sự tiện nghi và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Việt, Điện Quang coi trọng việc tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm chiếu sáng và giải pháp công nghệ 4.0 như giải pháp nhà thông minh DQSmart.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ E-SMART LIFE sẽ trở thành đối tác thương mại cho DQSmart tại khu vực Hà Nội. Sự hợp tác này nhằm phủ sóng mạnh mẽ các sản phẩm và giải pháp nhà thông minh DQSmart của Điện Quang đến người tiêu dùng một cách toàn diện và nhanh chóng hơn.

Nguồn: https://dqc.vn/vi/tin-tuc/1813-ky-ket-hop-tac-thuong-mai-giua-DQSmart-va-esmart-life.html