Nhà bạn có bao nhiêu tầng?


Đáp án:

Bạn có muốn điều khiển ánh sáng cho khu vực nào?


Đáp án:

Bạn muốn điều khiển TiVi/Máy lạnh cho khu vực nào?


Đáp án:

Bạn có muốn điều khiển rèm cửa nhà mình không?


Đáp án:

Bạn có muốn sử dụng camera cho ngôi nhà của mình?


Đáp án:

Bạn có muốn sử dụng cửa thông minh cho ngôi nhà mình?


Đáp án:

Bạn có muốn sử dụng chuông cửa màn hình kết nối không?


Đáp án: